دوشنبه 6 خرداد 1398  
 
Monday, May 27, 2019  
 
الإثنين, رمضان 22, 1440  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
اصلی
1397/10/16 يكشنبه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید تجهیزات خوابگاه مجموعه دیری فارم

   نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد خرید تجهیزات خوابگاه مجموعه دیری فارم شهرستان آبادان را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، لذا  بدینوسیله از کلیه شرکت ها و فروشگاه های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس : آبادان ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری- دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی آبادان مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی اداره قراردادها مراجعه نمایند.

      ردیف   

عنوان مناقصه

شماره مناقصه

میزان تضمین شرکت در مناقصه (به ریال)

زمان گشایش پاکات

1

مناقصه خرید تجهیزات خوابگاه مجموعه دیری فارم

1047/د/ن/97

206,633,000

سه شنبه

02/11/1397

  ساعت:09:00

مهلت دریافت اسناد : از تاریخ  97/10/16 لغایت 97/10/20

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد : دریافت اسناد فقط به صورت حضوری مبلغ 150,000 ریال به شماره حساب    8333059365 بانک ملت  واریز و اصل فیش را ارائه نمایید .

میزان تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان و یا مبلغ مذکور را به حساب شماره 4185197938 بانک ملت شعبه احمد آباد شمالی به حساب دانشکده علوم پزشکی آبادان واریز و فیش تهیه و اصل آن در پاکت (الف ) قرارداده شود.

 

تاریخ تحویل پیشنهادات:  پايان ساعت اداري مورخ 97/11/01

محل تحویل پیشنهادات: آبادان کوی ذوالفقاری ابتدای خیابان 30 متری- ساختمان مرکزی دانشکده- دفتر مدیریت  حراست دانشکده

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به منوی اخبار در سایت این دانشکده به نشانی hn-abn.ajums.ac.ir وhttp:iets.mporg.ir مراجعه گردد و یا با تلفن 7-06153384004 مرکز تلفن و 06153384015 اداره قراردادها  تماس حاصل فرمایید ./

  مدیریت امور پشتیبانی  و رفاهی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان

بیشتر
نسخه قابل چاپ