شنبه 30 شهريور 1398  
 
Saturday, September 21, 2019  
 
السبت, محرم 22, 1441  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
1397/9/28 چهارشنبه آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه بخش دیالیز و پارکینگ بیمارستان بهشتی

   نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، لذا  بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس : آبادان ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری- دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی آبادان مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی اداره قراردادها مراجعه نمایند.

برای اطلاع بیشتر کلیک کنید

بیشتر
نسخه قابل چاپ