جمعه 29 شهريور 1398  
 
Friday, September 20, 2019  
 
الجمعة, محرم 21, 1441  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
2
1397/9/21 چهارشنبه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای امور تنظیفات و منشی بخش بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان

     نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد حجمی از امور تنظیفات و منشی بخش بیمارستان شهید معرفی زاده شهرستان شادگان را از طریق مناقصه عمومی طبق موارد مشروح ذیل واگذار نماید، لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق  برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس: آبادان ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری- دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان- اداره قراردادها مراجعه نمایند و یا از طریق سایت ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir  تهیه نمایند.
مهلت دریافت اسناد : از تاریخ  20/09/1397 لغایت 24/09/1397

برای اطلاع بیشتر اینجا کلیک کنید

بیشتر
نسخه قابل چاپ