دوشنبه 6 خرداد 1398  
 
Monday, May 27, 2019  
 
الإثنين, رمضان 22, 1440  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
1397/3/22 سه‌شنبه آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی آسانسور های مرکز فوق تخصصی قلب بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
 نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد امور مربوط به خرید،حمل،نصب و راه اندازی آسانسور های مرکز فوق تخصصی قلب بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) شهرستان خرمشهر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی واگذار نماید ، لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس : آبادان – ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری- دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی آبادان – مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی – اداره قراردادها مراجعه نمایند و یا از طریق سایت ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir تهیه نمایند.
 
 مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 21/03/97 لغایت 23/03/97
 
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد : در صورت دریافت اسناد به صورت حضوری مبلغ 150،000 ریال به شماره حساب    8333059365 بانک ملت واریز و اصل فیش را ارائه نمایید ودر صورت دریافت اسناد از سایت ملی مناقصات کشور نیاز به واریز وجه نمی باشد
 
میزان تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 430،000،000ریال و بااعتبار حداقل سه ماهه به نام دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان و یا مبلغ مذکور را به حساب شماره 4185197938 بانک ملت شعبه احمد آباد شمالی به حساب دانشکده علوم پزشکی آبادان واریز و فیش تهیه و اصل آن در پاکت (الف) قرارداده شود.
 
مهلت ارسال پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 03/04/1397
 
 محل تحویل پیشنهادات: آبادان کوی ذوالفقاری ابتدای خیابان 30 متری- ساختمان مرکزی دانشکده-دفتر مدیریت حراست دانشکده
زمان گشایش پیشنهادات:     مورخ دوشنبه 04/04/1397 راس ساعت 10:00 
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به منوی اخبار در سایت این دانشکده به نشانی hn-abn.ajums.ac.ir وhttp:iets.mporg.ir مراجعه گردد و یا با تلفن 7-06153384004 مرکز تلفن و 06153384015 اداره قراردادها  تماس حاصل فرمایید ./
 مدیریت امور پشتیبانی  و رفاهی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان
بیشتر
نسخه قابل چاپ