دوشنبه 1 بهمن 1397  
 
Monday, January 21, 2019  
 
الإثنين, جمادى الأولى 15, 1440  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
10
1397/1/18 شنبه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری و واگذاری حجمی از امورمربوط به واحد خوشامدگو بیمارستان های تابعه
نظربه اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان درنظر دارد موارد مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
بیشتر
نسخه قابل چاپ