يكشنبه 29 مهر 1397  
 
Sunday, October 21, 2018  
 
الأحد, صفر 12, 1440  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
1397/1/18 شنبه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری و واگذاری حجمی از امورمربوط به واحد خوشامدگو بیمارستان های تابعه
نظربه اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان درنظر دارد موارد مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
بیشتر
نسخه قابل چاپ
خانه | بازگشت |
Guest (aumsguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما