جمعه 23 آذر 1397  
 
Friday, December 14, 2018  
 
الجمعة, ربيع الثاني 07, 1440  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای امور تنظیفات و منشی بخش بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث ساختمان تشکل های دانشجویی معاونت آموزشی شهرستان آبادان
آكهي واگذاری امور منشی گری بخشهایی از بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان به بخش خصوصی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بهسازی بخش داخلی زنان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) خرمشهر و پروژه توسعه بخش دیالیز بیمارستان شهید بهشتی آبادان
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهید بهشتی و مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی و فرهنگی ومناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) خرمشهر
 قابل توجه پذیرفته شدگان چندبرابر ظرفیت رشته فوریتهای پزشکی سال تحصیلی 98-97
آگهی واگذاری امور منشی گری بخشهایی از بیمارستان از شهید معرفی زاده شادگان به بخش خصوصی
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذا
اطلاعیه (قابل توجه دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم پزشکی آبادان)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی از امور خدمات تنظیفات و پشتیبانی بیمارستان شهید بهشتی آبادان
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث ساختمان آموزشگاه بهورزی آبادان و تجدید مناقصه پروژه احداث دیوار بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران پروژه های ساختمانی
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی در سال97
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان آیت اله طالقانی وخرید غذا ستاد دانشکده علوم پزشکی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی از امور خدمات تنظیفات و پشتیبانی بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان
اعلام نتایج برابر ظرفیت و زمانبندی تحویل مدارک و تکمیل فرم گزینش پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی 1/10/1396
فراخوان مناقصه احداث مرکز جامع سلامت روستایی عبودی و سالمی 2
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ایر پروژه احداث دیوار، ساختمان وتعمیرات اساسی آزمایشگاه در شادگان ومرکز بهداشت آبادان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی بستر سایت 4 هکتاری طالقانی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
نسخه قابل چاپ