دوشنبه 2 ارديبهشت 1398  
 
Monday, April 22, 2019  
 
الإثنين, شعبان 17, 1440  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
اسامی و برنامه زمان بندی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی قراردادکارمعین 3برابرظرفیت تکمیلی(جدید)
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی کولرهای خوابگاه دیری فارم(جدید)
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی کولرهای خوابگاه دیری فارم
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان مرکز بهداشتی درمانی شلمچه
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان شهید معرفی زاده
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل ، نصب و راه اندازی کولرهای دو بلوک از خوابگاه دیری فارم
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای حجمی از امور خدمات پشتیبانی معاونت دانشجویی و فرهنگی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مشاغل فوریتهای پزشکی دانشکده
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه تجمیع بیمه های دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان سال (جدید)98
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران پروژه های ساختمانی(جدید)
اطلاعیه روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی آبادان در خصوص طرح واکسیناسیون فلج اطفال
فراخوان حضور در مسابقات دهه مبارك فجر(ویژه کارکنان)
اطلاعیه (برای مشاهده زمان دریافت کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون کلیک کنید.)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید تجهیزات خوابگاه مجموعه دیری فارم
اصلاحیه *****آگهی بکارگیری نیروی قراردادکار معین دانشکده علوم پزشکی آبادان(جدید)******
آگهی بکارگیری نیروی قراردادکار معین دانشکده علوم پزشکی آبادان(جدید)
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه بخش دیالیز و پارکینگ بیمارستان بهشتی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای امور تنظیفات و منشی بخش بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث ساختمان تشکل های دانشجویی معاونت آموزشی شهرستان آبادان
آكهي واگذاری امور منشی گری بخشهایی از بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان به بخش خصوصی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
نسخه قابل چاپ