اخبار

.

اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت  دانشکده علوم پزشکی آبادان  در سال 1396 با حضور معاونین ومدیران دانشکده در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع در مورخ 25/5/96 در ساعت 8:30 برگزار

گردید که مصوبات آن به شرح ذیل میباشد.
1-     ارائه گزارش کمیته های تخصصی (کمیته ساختار وفناوریهای مدیریتی وگزارش عملکرد کمیته واگذاری وطرحهای اجرایی در خصوص واگذاری  )
2-     - کمیته ارزیابی عملکرد دانشگاه 

      3-     تصمیم گیری در خصوص تغییر رسته وپست های مدیریتی 

4-     ساماندهی فرآیندهای معاونتهای دانشکده
5-     ثبت تجارب مدیران (خبره به عالی )در سامانه تجارب مدیران مرکز توسعه مدیریت وتحول اداری وزارتخا نه

6- کمیته دولت الکترونیک وهوشمند سازی                                                            
عكس هاي مرتبط :

بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 53553
تعداد بازديد از سايت: 9532890
تعداد بازديد زيرپورتال: 104429
اين زيرپورتال امروز: 231
در امروز: 12896
اين صفحه امروز: 118
خانه | بازگشت |
Guest (aumsguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما