اخبار

.

چهارمین جلسه شورای راهبردی دانشکده در روز سه شنبه مورخ 9/12/95 راس ساعت 9 صبح در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد و موضوعات ذیل مطرح گردید :

1-ارائه گزارش از عملکرد کمیته واگذاری و تبیین ساز و کارانجام واگذاری
2- تصمیم گیری در خصوص 3 مورد تغییر رسته شغلی و اختصاص پست های مدیریتی
3- ارائه گزارش عملکرد کمیته های تخصصی دانشکده

همچنین موارد ذیل نیز تصویب شد.

1- مصوب گردید با توجه به ارزیابی های انجام شده توسط معاونین محترم 2نفر تا 4 نفر از پرسنل که توانایی خدمت درپست های مدیریتی را دارند ، ضمن معرفی به معاونت توسعه مدیریت و منابع ، آزمون بصورت فصلی جهت بررسی شایستگی نامبردگان انجام می گردد.
2- کلیه پرسنل تحت استخدام دانشکده موظف می باشند جهت همراستا بودن پست های سازمانی و انتخاب رشته تحصیلی مورد نظر برای ادامه تحصیل با گروه توسعه سازمان و تحول اداری هماهنگی نمایند.
3- رشته های مورد نیاز جهت ادامه تحصیل که به پست های سازمانی دانشکده مرتبط می باشد ، بر روی پورتال قرار گیرد.
عكس هاي مرتبط :

بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 68626
تعداد بازديد از سايت: 12162780
تعداد بازديد زيرپورتال: 135424
اين زيرپورتال امروز: 201
در امروز: 13753
اين صفحه امروز: 111
خانه | بازگشت |
Guest (aumsguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما