اخبار
1396/11/25 چهارشنبه
پلمپ یک مرکز خدمات مراقبتی پوست غیرمجاز
درراستای بازدیدهای نظارتی کارشناسان اداره نظارت معاونت درمان وطرح شناسایی آرایشگران زنانه ومراکز غیرمجاز ارائه دهنده خدمات مراقبتی پوست بااستفاده از دستگاهها وتجهیزات پزشکی نظیر لیزر،آی.پی .ال ومیکرودرمی و،...ودستگاههای غیر مجازی نظیر سولاریم ، یک مرکز متخلف دراجرای حکم مقام قضایی درشهرستان ابادان پلمپ گردید.

.