اخبار
1396/9/20 دوشنبه
بازدید کارشناسان مدیریت نظارت واعتبار بخشی معاونت درمان از اولین سلامتکده طب سنتی درشرف تاسیس
این بازدید باهدف ارزیابی وکارشناسی اولین سلامتکده طب سنتی آماده بهربرداری در جنوب غرب در شهرستان ابادان با حضور کارشناسان نظارت وصدور پروانه صورت پذیرفت .

.