شرح وظایف اداره ارزیابی عملکرد کارکنان

1.        دریافت آخرین دستورالعملهای ارزشیابی و ارزیابی عملکرد از واحد متولی در وزارت متبوع واطلاع‌رسانی به مسئولین مربوطه واحدهای دانشکده

2.        مطالعه و تجزیه و تحلیل بخشنامه ها و دستورالعملهای اجرائی ارزیابی عملکرد

3.        همکاری و ارائه راهنمائی های لازم در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران واحدهای تابعه دانشکده

4.        تهیه و تکثیر فرمهای ارزشیابی ، نظارت و اجرای فرایند ارزیابی عملکرد دانشکده و واحدهای تابعه و احصاء فرمهای تکمیل شده

5.        رسیدگی به شکایات واصله در خصوص  اعتراض به نتایج  ارزشیابی پایان سال

تعداد بازديد اين صفحه: 4345
تعداد بازديد کنندگان سايت: 18186299 تعداد بازديد زيرپورتال: 217609 اين زيرپورتال امروز: 212 سایت در امروز: 15852 اين صفحه امروز: 3