اسلایدر
1395/9/7 يكشنبه
سال اقتصاد مقاومتی, اقدام و عمل/ با اقتصاد مقاومتی می توان به جنگ بیکاری و رکود رفت.امام خامنه ای

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir