جمعه 1 تير 1397  
 
Friday, June 22, 2018  
 
الجمعة, شوال 08, 1439  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
1396/6/1 چهارشنبه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای امور مربوط به تهیه،طبخ و توزیع غذای معاونت دانشجویی و فرهنگی نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد امور مربوط به تهیه، طبخ وتوزیع غذای معاونت دانشجویی و فرهنگی را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای طبق موارد مشروح ذیل واگذار نماید، لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمان بندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس: آبادان ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری - دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان-  واحد امور قراردادها مراجعه نمایند ویا از طریق سایت ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir تهیه نمایند.برای اطلاع بیشتر اینجا کلیک کنید

بیشتر
نسخه قابل چاپ
خانه | بازگشت |
Guest (aumsguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما