جمعه 29 شهريور 1398  
 
Friday, September 20, 2019  
 
الجمعة, محرم 21, 1441  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
000
1395/3/12 چهارشنبه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( احداث کلینیک ویژه بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان و احداث مرکز بهداشتی روستایی ابوشانک نصار –شهرستان آبادان
نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد  پروژه های مشروح ذیل  را از طریق مناقصه عمومی  دو مرحله ای به بخش خصوصی واگذار نماید ، لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق  برنامه زمان بندی شده ذیل   نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس : آبادان –ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری   -دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی آبادان - واحد امور قراردادها مراجعه نمایند  .
بیشتر
نسخه قابل چاپ