صفحه اصلی
کارگاه آموزش

.


کارگاه آموزشی مدیریت فرآیندها در تاریخ 13/11/94 در دانشکده آبادان با حضور افراد ذیل برگزار شد .

1- مدیران معاونت غذا و دارو

2-روسا و دیران داخلی بیمارستانها

3- مدیران معاونت بهداشتی

4-مدیران معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی
عكس هاي مرتبط :

بیشتر
خانه | بازگشت |
Guest (aumsguest)


مجری سایت : شرکت سیگما