صفحه اصلی
اخبار

.

با دعوت واحد پیشگیری از بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت ،قائم مقام ریاست در امور مشارکت های اجتماعی در همایش بین اللملی پیشگیری
از بیماریهای قلبی عروقی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شرکت نمود.این نمایش بر سبک زندگی سالم و پزشکی جامعه نگر تاکید داشت .پژوهشگران همچنین
آخرین یافته های خود را در حوزه دارو و درمان و ترمیم بافت میوکارد قلب باسلولهای بنیادی ارائه نمودند.
در بحث کارگاه آموزشی با موضوع پیشگیری از بیماری های قلبی در شیراز ، قائم مقام دانشکده نیز آخرین یافته های پژوهش کیفی خود در حوزه آموزش
جامعه نگر سبک زندگی سالم را ارائه نمود.

بیشتر
خانه | بازگشت |
Guest (aumsguest)


مجری سایت : شرکت سیگما