اخبار
1394/12/28 جمعه
آموزش برنامه ISHIFT+ توسط کارشناس اداره پرستاری به کاربران بیمارستانها
آموزش برنامه ISHIFT+ در تاریخ 24/12/94 به کلیه کاربران بیمارستانها توسط کارشناس اداره پرستاری شروع شد و در این سامانه هوشمند مدیریت پرستاری درخواستهای پرسنلی و تنظیم برنامه ماهیانه ثبت و قابلیت گزارشگیری جهت کنترل منابع انسانی را دارد.

.

آموزش برنامه ISHIFT+ در تاریخ 24/12/94 به کلیه کاربران بیمارستانها توسط کارشناس اداره پرستاری شروع شد و در این سامانه هوشمند مدیریت پرستاری درخواستهای پرسنلی و تنظیم برنامه ماهیانه ثبت و قابلیت گزارشگیری جهت کنترل منابع انسانی را دارد.

بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 41840
تعداد بازديد از سايت: 8582781
تعداد بازديد زيرپورتال: 71655
اين زيرپورتال امروز: 147
در امروز: 10488
اين صفحه امروز: 80
خانه | بازگشت |
Guest (aumsguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما