يكشنبه 27 اسفند 1396  
 
Sunday, March 18, 2018  
 
الأحد, رجب 01, 1439  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی مصاحبه تخصصی ماما ـ مورخ 29/9/1396
اعلام اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه تخصصی کاردان و کارشناس رادیولوژی
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع غذا ..بیمارستان آیت اله طالقانی(جدید)
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل، و راه اندازی ..بیمارستان آیت اله طالقانی(جدید)
لیست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون کمک پرستاری مورخ 3/9/1396
فراخوان مناقصه  یک مرحله ای خرید خدمات مشاغل فوریتهای پزشکی
آگهی دعوت به همکاری رشته شغلی پرتوشناسی(جدید)
اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون دعوت به همکاری شبکه بهداشت و درمان خرمشهر در رشته شغلی کارگر خدمات مورخ 23/9/1396(جدید)
اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی دعوت به همکاری شبکه بهداشت و درمان خرمشهر در رشته شغلی کارگر خدمات مورخ 23/9/1396
آگهی فراخوان مناقصه یک  مرحله ای خدمات بیمارستان شهید معرفی زاده
اسامی دعوت شدگان آزمون کتبی دعوت به همکاری بیمارستان های تابعه در رشته شغلی کمک پرستار مورخ 3/9/1396(جدید)
آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید بهشتی آبادان
اعلام پذیرفته شدگان آزمون کتبی دعوت به همکاری بیمارستان های تابعه در  رشته شغلی کمک پرستار (بهدار)  مورخ 3/9/1395
اعلام نتایج آزمون دعوت به همکاری پذیرفته شدگان بیمارستان آیت اله طالقانی
زمان و تاریخ مصاحبه تخصصی رشته شغلی ماما
آگهی  تجدید مناقصه  عمومی یک  مرحله ای پروژه تعمیرات اساسی اتاقهای عمل بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان
 لیست اسامی  شرکت کنندگان آزمون مورخ 23/9/1396 بیمارستان ولیعصر خرمشهر
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ،حمل ،نصب وراه اندازی آسانسورهای تخت بر وتجهیزات بر مرکز جراحی قلب شهرستان خرمشهر
آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک  مرحله ای پروژه تکمیل ساختمانهای 5بلوک منطقه دیری فارم آبادان
 اصلاحیه زمانبندی تحویل مدارک متقاضیان اشتغال در شبکه بهداشت و درمان خرمشهر(جدید)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
نسخه قابل چاپ
خانه | بازگشت |
Guest (aumsguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما