صفحه بازرسی
1395/4/19 شنبه
مقام معظم رهبری : جلوگیری از انحراف و فساد یک اصل قطعی و مسلم است .
جلوگیری از انحراف و فساد یک اصل قطعی: اجازه انحراف و فساد به هیچ‌کس نمی‌دهیم، این به عنوان یک اصل قطعی و مسلم است و کسی که مسئولیتی را در نظام قبول کرد باید بر طبق آن مشی کند .

.

جلوگیری از انحراف و فساد یک اصل قطعی:

اجازه انحراف و فساد به هیچ‌کس نمی‌دهیم، این به عنوان یک اصل قطعی و مسلم است و کسی که مسئولیتی را در نظام قبول کرد باید بر طبق آن مشی کند .

خانه | بازگشت |
Guest (aumsguest)


مجری سایت : شرکت سیگما