صفحه بازرسی
اخبار

.

در روز سه شنبه مورخ 1395/05/26 توسط نماینده ویژه وزیر محترم در دفتر بازرسی وزارتخانه بهداشت جناب آقای دکتر اسدی و آقای احمد سپهر سبحانی رئیس محترم اداره بازرسی دانشکده علوم پزشکی آبادان از بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان بطور سر زده بازدید بعمل آمد .

بیشتر
خانه | بازگشت |
Guest (aumsguest)


مجری سایت : شرکت سیگما