سارا ابوعلی                                        تلفن داخلی :2109
                           
                           سمت : 
کارشناس مهندسی سازمان                                  

                                           
 سمیه عوضی                                      تلفن داخلی :2109 
                          
                          سمت :   
کارشناس مهندسی مشاغل                           
     
                                            
کمال عباس بچاری                                  تلفن داخلی :2109
   
                         سمت :  کارشناس مهندسی مشاغل    

             
                                             
 مینا گنجعلی دشتی                               تلفن داخلی :2111 

                       
سمت :  کارشناس مسئول آموزش و توسعه مدیران و کارکنان


      
                                            
زهرا رنجبر                                                 تلفن داخلی :2139  

                       سمت :  کارشناس سیستم ها و روشها    

    
                                            
پروین جمالی                                              تلفن داخلی :2117 

                     سمت :  کارشناس تحول اداری      
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                               
                                               
                   
                       

   
          
                       




      جهان هرکس به اندازه وسعت فکر اوست .(محمد حجازی)


      پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری ، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.(مهاتما گاندی )


                                
تعداد بازديد اين صفحه: 2898
تعداد بازديد از سايت: 8654689
تعداد بازديد زيرپورتال: 93599
اين زيرپورتال امروز: 104
در امروز: 6990
اين صفحه امروز: 5
خانه | بازگشت |
Guest (aumsguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما