شرح وظایف معاون آموزشی دانشگاه

-تشکیل منظم جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 - ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی
 - نظارت بر اجرای آزمونهای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
- تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی دانشگاه
  - اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب
 - برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
 - نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها
 - تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشگاه و ارائه آن به رئیس دانشگاه
 - نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی
 - رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انظباطی
 - ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشگاه بمنظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها
 - نظارت بر حسن اجرای دوره های آزاد و کوتاه مدت آموزشی و شبانه با هماهنگی مدیران ذیربط سازمان مرکزی دانشگاه
 - ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب
 - نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
-اخذ مجوز رشته های تحصیلی جدید
 

تعداد بازديد اين صفحه: 1269
تعداد بازديد از سايت: 6978286
تعداد بازديد زيرپورتال: 64754
اين زيرپورتال امروز: 73
در امروز: 9972
اين صفحه امروز: 3
خانه | بازگشت |
Guest (aumsguest)


مجری سایت : شرکت سیگما