وظایف واحد پاسخگویی به شکایات :

- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین ) از واحدها و کارکنان دانشگاه .

- بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی .


- بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل استان خوزستان .


- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان .
 

- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای ریاست دانشگاه و سازمان بازرسی کل استان خوزستان به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد .


- پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده .


- پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان .
 


   
   
   
   
   
   
تعداد بازديد اين صفحه: 1737
تعداد بازديد از سايت: 9604297
تعداد بازديد زيرپورتال: 64491
اين زيرپورتال امروز: 72
در امروز: 2338
اين صفحه امروز: 1
خانه | بازگشت |
Guest (aumsguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما