اوقات شرعي
True

شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی آبادان
 

ماده 9-تعریف:

شورای منتخب از اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاستهای وزارت متبوع و دانشگاه میباشد
 
 ماده 10-انتخاب:
 اعضای شورای مرکزی توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند.
  تبصره1-تعداد اعضای شورای مرکزی با توجه به تعداد دانشکده ها و دانشجویان هر دانشگاه با نظر سرپرست ،به نحوی تعیین شود که حداقل یک نفر از هر دانشکده عضو آن و حداکثر تعداد اعضای شورا 15 نفر باشد.
   تبصره2-ریاست جلسات شورای مرکزی به عهده سرپرست است لذاحضور سرپرست در جلسات شورای مرکزی ضروری است.
   تبصره 3-جلسات شورا ی مرکزی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت میابد و رای گیری موارد و پیشنهادات مخفیانه است.
 
ماده 11-وظایف:

1-تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه
2-سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاستهای وزارت متبوع و دانشگاه
3-پیشنهاد انتخاب دبیر به سرپرست
4-پیشنهاد انتخاب سرپرست به معاون پژوهشی
 
5- تعیین و نوع واحد های زیرمجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه

6-برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی و در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر موقع  


اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی


1. محمد صابریان
2. پوریا مهرابی
3. شایان بهبهانی
4. معراج مریدی
5. حسین مرادی
6. محمد محیسنی
7. فرشید محمر موسایی
8. مهیمن الخطاوی
9. رعنا هامدپور
10. مریم هزاریان
11. سمانه بهادرام
12. فاطمه قنواتی
تعداد بازديد اين صفحه: 1815
تعداد بازديد از سايت: 6534327
تعداد بازديد زيرپورتال: 130849
اين زيرپورتال امروز: 148
در امروز: 6928
اين صفحه امروز: 2
خانه | بازگشت |
Guest (aumsguest)


مجری سایت : شرکت سیگما