نام و نام خانوادگی : آرزو شریفی آذر

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناس پرستاری

پست : کارشناس آموزش   

شرح وظایف کارشناس آموزش:

·     برگزاری دوره های آموزشی کارکنان ·  آموزش به بیمار ·   صلاحیت حرفه ای ·  مصاحبه خرید خدمت
 

نام و نام خانوادگی :
لیلا حدادمزرعه


مقطع و رشته تحصیلی : کارشناس پرستاری


پست : کارشناس ایمنی


شرح وظایف کارشناس ایمنی:     

· پایش های ایمنی اعتباربخشی
· برنامه عملیاتی اداره پرستاری   · مصاحبه خرید خدمت
 

نام و نام خانوادگی : رویا طهرانی پورمقطع و رشته تحصیلی : کارشناس پرستاریپست : کارشناس پرستاریشرح وظایف کارشناس پرستاری:
·    پورتال·  تکمیل اطلاعات دراکسل (نامه ها-پایش ها- جلسات)·  پایش اعتباربخشی CSR
·   نوشتن نامه دانشجویان ·    مرتب نمودن فایل بایگانی اداره پرستاری

       

       

       

       

       

        

       

        

        

        
تعداد بازديد اين صفحه: 1380
تعداد بازديد از سايت: 7670885
تعداد بازديد زيرپورتال: 61984
اين زيرپورتال امروز: 87
در امروز: 12753
اين صفحه امروز: 1
خانه | بازگشت |
Guest (aumsguest)


مجری سایت : شرکت سیگما