در صورت تمایل می توانید مدارک خود را پست نموده و اصل آن را هنگام دریافت مدرک جهت تطبیق ارائه نمایید. لازم است به همراه مدارک


شماره تلفن تماس خود را مرقوم فرمایید.


آدرس پستی :


آبادان _ فلکه فرودگاه _ روبروی فرودگاه بین المللی آیت الله جمی _ معاونت آموزشی،تحقیقات و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آبادان

 کد پستی 33177-63138        صندوق پستی : 517

اداره دانش آموختگان: 61-06153265357
تعداد بازديد اين صفحه: 521
تعداد بازديد از سايت: 3585534
تعداد بازديد زيرپورتال: 39438
اين زيرپورتال امروز: 140
در امروز: 7211
اين صفحه امروز: 2
خانه | بازگشت |
Guest (aumsguest)


مجری سایت : شرکت سیگما