شرح وظایف اداره بازرسی

1-        پاسخگویی حضوری و تلفنی به مراجعین و راهنمایی و رفع اشکال آنها در موارد مربوط .

2-      برقراری ارتباط با واحدهای پاسخگویی به شکایات ، مراکز خدمات و درمانی تابعه و اعمال نظارت مستمر بر عملکرد آنان و دریافت و جمع بندی گزارشهای واصله همراه با تجزیه و تحلیل لازم جهت اطلاع بالاترین مقام دستگاه.

3-     ارائه خط مشی به واحدهای تحت پوشش در رابطه با شکایات واصله و انجام بازرسی های لازم .

4-     تنظیم و تکمیل گزارش عملیاتی دستگاه متبوع به صورت فصلی مطابق فرمهای ابلاغی و ارسال آن به دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع.

5-      برگزاری جلسات هماهنگی بین واحدهای پاسخگویی به شکایات واحدها و مراکز تابعه در فواصل زمانی مناسب .

6-      برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و وزارت متبوع و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات جهت اطلاع از نظریات مردم در خصوص نحوه عمل دستگاه اجرائی ذیربط .

7-      اعزام بازرس یا هیات های بازرسی جهت انجام بازرسی های مستمر ، دوره ای و موردی به منظور تهیه گزارش لازم و ارائه پیشنهادها و راه حل های مناسب جهت رفع نواقص و مشکلات به مراجع مربوطه .

8-     اخذ نظریات واحدهای تخصصی دستگاه متبوع در موضوعات مطروحه در صورت لزوم به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شکایات .

9-      برقراری ارتباط با موسسات مطالعاتی ، تحقیقاتی و دانشگاهی در زمینه سنجش افکار عمومی به منظور استفاده از یافته های علمی در زمینه های مربوط .

10-    مطالعه و بررسی مستمر روشهای انجام کار در دانشگاه و واحدهای پاسخگویی به شکایات مراکز و واحدهای تابعه به منظور ارائه پیشنهادهای اصلاحی لازم .

11-     انجام اقدامات لازم به منظور استقرار و دسترسی به سامانه ها و سیستمهای پیشرفته و مکانیزه جهت افزایش دقت ، سرعت و کیفیت گزارشگیری و گزارش دهی .

12-   اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدام آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط

13-  تهیه و تنظیم برنامه‌های بازرسی مستمر ، دوره‌ای و یا موردی از واحدهای تابعه برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها ، دستورالعملها وضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دانشگاه .

14-  بازرسی از عملکرد کلیه معاونین ، مدیران و کارکنان و همچنین سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با ارباب رجوع .

15-  تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه برای اطلاع رییس دانشگاه از عملکرد واحدهای مختلف .

16-   تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده و پیشنهاد راهکار مناسب .

17-  تجزیه و تحلیل و ریشه یابی مفاسد اداری کشف شده جهت اتخاذ راهکارهای اصلاحی مناسب و پیشنهاد به ریاست محترم دانشگاه و مدیران ذیربط حسب مورد .

18-  بازرسی و نظارت بر کلیه امور معاونت ها و کلیه واحدهای تابعه دانشگاه .

19-   کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان وارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و ریاست دانشگاه .

20-   آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان .

21-   انجام بازدیدهای سرزده از واحدهای تابعه جهت بررسی گزارش ها و شکایات واصله .

22-    نظارت بر حُسن انجام امور کلیه واحدهای تحت نظارت دانشگاه .

23- دریافت شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی و بررسی پیرامون صحت و سقم موارد شکایات و پیگیری موضوع تا اخذ نتیجه نهایی و پاسخگویی به شاکی .

اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

تعداد بازديد اين صفحه: 1216
تعداد بازديد از سايت: 9541185
تعداد بازديد زيرپورتال: 64049
اين زيرپورتال امروز: 85
در امروز: 3560
اين صفحه امروز: 2
خانه | بازگشت |
Guest (aumsguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما