میتوانید فایلها را از قسمت پایین دانلود کنید.
فايلها
کتابچه آموزشي - نحوه تاسيس مراکز مشاوره و مراقبتهاي پرستاري.pdf 837.84 KB
میتوانید فایلها را از قسمت پایین دانلود کنید. فايلها
تغييرعنوان کارکنان گروه پرستاري.pdf 303.627 KB
فرایندهای بالینی
فايلها
آلگاريتم فرايند دارويي.docx 15.263 KB
فرايند ترياژ (2).doc 139.264 KB
فرايند دستور تلفني (2).doc 34.304 KB


       

       

       

       

       

        

       

        

        

        
تعداد بازديد اين صفحه: 860
تعداد بازديد از سايت: 4481448
تعداد بازديد زيرپورتال: 46150
اين زيرپورتال امروز: 43
در امروز: 5769
اين صفحه امروز: 1
خانه | بازگشت |
Guest (aumsguest)


مجری سایت : شرکت سیگما