اوقات شرعي
Trueشورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
 
شورای پژوهشی کمیته، شورایی است تحت نظارت شورای پژوهشی دانشگاه که در محدوده اختیارات تفویض شده از طرف شورای پژوهشی دانشگاه ،امور مربوط به بررسی ، تصویب و پایش طرح های تحقیقات دانشجویی را به عهده دارد. شورا میتواند بر حسب ضرورت و نیاز با هماهنگی لازم از خدمات کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه برای بررسی اخلاقی برخی از طرح ها ، بهره مند شود.

ترکیب :

شامل سرپرست ،مدیر پژوهش ، کارشناس پژوهش ، دبیر،3 نفر از دانشجویان به انتخاب شورای مرکزی و حداقل 4 نفراز اعضای هیئت علمی به انتخاب معاون پژوهشی باشد .احکام اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه صادر میشود.جلسات شورا با نصف به علاوه یک اعضا رسمیت میابد. ریاست شورا به عهده سرپرست کمیته و دبیری آن به عهده دبیر کمیته است.

اعضای شورای پژوهشی:
1- رضا ملیحی  ( رئیس شورا)

2- خانم هاجری ( کارشناس پژوهش)

3-  آقای سید عابدین حسینی آهنگری ( مدیر پژوهش)

4- خانم شیما آزادپور ( عضو هیئت علمی)

5- خانم رباب عبدالخانی ( عضو هیئت علمی)

6- خانم مرضیه قاسمی ( عضو هیئت علمی)

7- آقای بابک رستگاری مهر ( عضو هیئت علمی)

8-  مصطفی سنجری ( دبیر کمیته تحقیقات و دبیر شورا)

9-  سیده مرجان کاشفی پور ( عضو شورای مرکزی)

10- دنیا کلایی ( عضو شورای مرکزی)

11- مائده معاوی زاده ( عضو شورای مرکزی)

 
اهداف اصلی شورای پژوهشی:

1)هدف کوتاه مدت: ارائه نظر کارشناسی در خصوص طرحهای ارائه شده از طریق کمیته تحقیقات دانشجوئی

2)هدف بلند مدت: تلاش در جهت ارائه اولویتهای تحقیقاتی دراز مدت برای هدفمندترشدن طرحها.

 نحوه تصویب طرحها: ابتدا طرحها به جهت بررسان علمی و ساختاری ارسال شده، پس از دریافت نظرات بررسان به آدرس پست الکترونیک اعضاء ارسال می گردد.اعضاء با مطالعه طرح در زمان مناسب و با آگاهی از موضوعات آنها، در جلسات حضور یافته، پس از قرائت نظریه بررسان و پاسخ مجری طرح رای گیری صورت می گیرد و نتایج بصورت یکی ازموارد زیر خواهد بود: مورد تأیید- نیازمند اصلاح با ذکر موارد و غیر قابل قبول.
 شورای پژوهشی موظف است راهکارهای سرعت بخشی به روند بررسی و تصویب طرحها را جستجو نموده و در صورت لزوم جلسات فوق العاده تشکیل دهد.
تعداد بازديد اين صفحه: 2826
تعداد بازديد از سايت: 9604056
تعداد بازديد زيرپورتال: 182684
اين زيرپورتال امروز: 158
در امروز: 2097
اين صفحه امروز: 1
خانه | بازگشت |
Guest (aumsguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما